eCommunity היא החברה היחידה בישראל המחזיקה בתג

S P NSOLUTION PROVIDER NETWORK  מאמזון 

אחת מסך הכל עשרים חברות ברחבי העולם המחזיקות את התג. כדי לקבל את התג בדקה אמזון את הפעילות שלנו , כיצד אנו  מנהלים את חנויות והחברות אותם אנו מנהלים, דיברה עם מגוון לקוחות שלנו. בדקה כיצד אנו מנהלים קמפניים, ולבסוף לאחר בדיקה מדוקדקת ומעמיקה בת מספר חודשים,
  ניתן לנו תג ה SPN המהווה “ספק מורשה” מטעם אמזון.
 

נשמח להשתמש בכל הידע והמקצועיות הקיימים בחברתנו