כדי למכור בזירת המסחר אמזון, יש לעמוד בקריטריונים אותם מכתיב אמזון לכלל המוכרים בזירה. קריטריונים אלה לרוב דומים בכל הזירות
 ברחבי העולם בהם פועל אמזון, תוך שינויים קליםהתואמים לאזור הגיאוגרפי או לאופי הפעילות בכל זירת מסחר.
מסמך זה פורט כיצד להיערך למכירה באמזון כאשר זו תגיע לישראל
 ותתחיל את פעילותה כאן. היערכות מוקדמת תייעל את העבודה מול אמזון ותאפשר עבודה נכונה ויעילה יותר, כאשר אלה יודיעו על תחילת העבודה בישראל. העבודה נעשית בשלבים כאשר כל שלב תלוי בשלב הקודם. 
אנו מלווים את כל התהליך בכל השלבים, 
משלב ההקמה ועד ניהול הקמפיינים והמכירה כאשר יהיה רלוונטי.
נשמח להשתמש בכל הידע והמקצועיות הקיימים בחברתנו